Stále pokračují sbírky věcí pro všechny spolupracující útulky a azyly a sbírka peněz na našem kontě.

Věci přerozdělujeme dle potřeb jednotlivých útulků.

Peníze sbíráme zatím bez konkrétního účelu a použijeme je buď na pořízení očkování, odčervení a jiných léčiv, nebo k jinému účelu podle aktuální potřeby. O tom, na co jsou prostředky použity rozhodují vždy všichni, kdo na účet přispívají.